ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาฆอ ::: นราธิวาส
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2552
dot
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวง
bulletสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดนราธิวาส
bulletระบบภูมิสารสนเทศนราธิวาส
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletTITV
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด


 

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 12 , 14 , 16 , 18 ปี และประชาชนชาย - หญิง 2553 และ
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2553 ( 6 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2010 )

กำหนดการ PM6 จังหวัดนราธิวาส

- รับใบสมัคร  16 - 30  พ.ย.  2552

- ส่งใบสมัคร  1- 15 ธ.ค.  2552

- เปิดสนาม  10 ม.ค. - 31 มี.ค. 2553

ระเบียบการ/ใบสมัคร/หนังสือรับรอง

==================================================

ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา
ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

คำขวัญจังหวัดนราธิวาส

  แต่เดิม บ้านบางนรา หรือ มะนาลอ เป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนราใกล้กับทะเล ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) บ้านบางนราถูกจัดอยู่ในเขตปกครองของเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาเมื่อปัตตานีได้รับการยกฐานะเป็นมณฑล บ้านบางนราจึงย้ายมาสังกัดเมืองระแงะที่อยู่ในมณฑลปัตตานี กระทั่งปี พ.ศ. 2449 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บ้านบางนราได้เจริญเป็นชุมชนใหญ่ มีการค้าทั้งทางบกและทะเลคึกคักมาก จึงได้ย้ายที่ว่าการจากเมืองระแงะมาตั้งที่บ้านมะนาลอ และพ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เสด็จพระราชดำเนินมาถึงบางนรา และได้พระราชทานชื่อ “นราธิวาส” แปลว่า “ที่อยู่ของคนดี”

     ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT Growth Triangle Development Project) มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุไหงโกลก ที่ชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์มาเที่ยวพักผ่อนและซื้อสินค้ารวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายเทวัฒนธรรมรวมทั้งสินค้านำเข้า ส่งออกซึ่งกันและกัน

     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษายาวีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ภาษายาวีมีต้นกำเนิดจากภาษามาลายูซึ่งเป็นภาษาพูดและนำสระและพยัญชนะจากภาษาอาหรับมาใช้ประกอบกัน

     จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู ทิศเหนือจดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย ทิศตะวันตกจดจังหวัดยะลา ทิศตะวันออกจดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย และทิศใต้จดรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาประมาณ 2/3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทยซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ช่วงที่ฝนตกมากที่สุด คือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
ขันลงหินบ้านบุ จ.กรุงเทพมหานครiconขันลงหินเป็นภาชนะที่ใช้กันแพร่หลายในสังคมไทยสมัยก่อน บางย้านใช้ใส่น้ำดื่มเพราะช่วยทำให้น้ำเย็น
More...


บาตรพระ จ.กรุงเทพมหานครicon

การทำบาตรพระที่ชุมชนบ้านบาตร ทำมาตั้งแต่อดีต โดยแต่ละบ้านจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือ


More...

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ( Thaksin Rachanivet Palace )icon

ตั้งอยู่บริเวณเขาตันหยง (ตันหยง แปลว่า พิกุล) ตำบลกะลุวอเหนือ ตาม ทางหลวงสายนราธิวาส – ตากใบ ห่างจากตัวเมืองนราธิวาส ประมาณ 8 กิโลเมตร


More...

พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายicon

พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย
พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย ตั้งอยู่ริมถนนภูผาภักดี และริมแม่น้ำบางนรา


More...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
โทรศัพท์_โทรสาร 0-7353-2162
E - mail : nara67@ pocnara.go.th , narathiwat@mots.go.th
URL : http://narathiwat.mots.go.th